Villkor

Terms and Conditions Header (2)
Dela detta  
Terms & Conditions Page

Välkommen till Jacuzzi® Europe S.p.a:s webbsida, hädanefter för enkelhetens skull benämnt Jacuzzi®. Genom att använda denna webbsida godkänner du underförstått dessa användarvillkor. Jacuzzi® garanterar inte att varje detalj är aktuell och dessutom kan innehållet när som helst ändras på initiativ av Jacuzzi®. Informationen om programvara, produkter och tjänster på denna webbsida kan innehålla oriktigheter och tryckfel. Jacuzzi® är inte skyldigt att uppdatera informationen på sidan, och informationen kan gälla produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i det land användaren befinner sig.

Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till varumärken, ritningar, modeller och innehåll på webbsidan, liksom hur dessa presenteras på sidan, innehas exklusivt av Jacuzzi®. Det är därmed förbjudet att återge, eller helt eller delvis kopiera, något av detta på webbsidan, såvida inte Jacuzzi® på förhand givit sitt godkännande. På samma sätt får innehåll inte göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte. Vissa bilder på denna webbsida kan vara upphovsrättsskyddade av tredje part.

Det är inte tillåtet att använda immateriella tillgångar som tillhör Jacuzzi® eller tredje part via denna webbsida.

Ansvarsbegränsning

Användare utnyttjar denna webbsida på eget ansvar. Jacuzzi® har inget ansvar gentemot användare eller tredje part för eventuella skador som orsakats av att webbsidan, eller andra sajter som är kopplad till den, använts, eller inte kunnat användas. Användare uppmanas även skydda sin hård- och mjukvara från olika sorters virus och/eller andra intrång.

Upphovsrätt

Multimediainnehållet (text, bilder, diagram, ljud, animeringar, videor och deras placering på webbsidan) får inte ens delvis spelas in, kopieras, visas, distribueras, överföras, återpubliceras, modifieras, översättas eller användas på annat sätt utan att Jacuzzi® på förhand givit sitt godkännande. Ett sådant tillstånd ska begäras från Jacuzzi® Europe S.p.A. Hyperlänkar till webbsidan måste skriftligen godkännas av Jacuzzi®. Jacuzzi® ansvarar inte för innehållet på webbsidor som denna sida är kopplad till via hyperlänkar eller andra länkar.

Gällande lagar

Dessa användarvillkor är baserade på italiensk lagstiftning. Jacuzzi® har rätt att när som helst förändra de villkor som gäller för denna webbsida. Genom att använda denna webbsida åtar sig användaren att respektera att det kan göras ändringar samt regelbundet läsa detta dokument för att informera sig om eventuella förändringar.

Jacuzzi® Europe Spa Single Shareholder - Jacuzzi® Brands Corp. Management and Co-ordination (USA)

S.S. Pontebbana Km 97,200 - 33098 Valvasone (PN) - ITALY

Fullt inbetalt aktiekapital € 1 960 000,00

Skatteregistreringsnummer och VAT-nummer – organisationsnummer PN 00074410937 – ekonomiskt administrativt index PN 9158

Import/export-kod PN 004156.

Copyright © 2015 Jacuzzi® Inc. Alla rättigheter förbehållna.