Varumärke

Trademark Header
Dela detta  

Våra varumärken är några av våra mest värdefulla tillgångar. Varumärket Jacuzzi® är en väl känd symbol för goodwill, produktkvalitet och gott rykte. Eftersom varumärket används exklusivt av vårt företag i samband med bubbelbad, massagebad och utomhus-spabad, samt på senare tid för duschsystem, badrumskollektioner och ett antal andra produktkategorier, har det blivit berömt, internationellt erkänt och exklusivt förknippat med vårt företag. Förutom att varumärket särskiljer oss från konkurrenterna ger det kunderna en garanti att de köper en produkt som uppfyller de högt ställda kvalitetskrav som kännetecknar produkter från Jacuzzi®.

Vi har alla ett ansvar för att skydda och bevara denna värdefulla varumärkestillgång. Därför är det viktigt att vi alla tar oss tid att läsa och förstå de riktlinjer för användare som anges på följande sidor. Oavsett om du utformar reklam där vårt varumärke nämns, utformar en intern promemoria som refererar till varumärket, eller rapporterar att annan part använt vårt varumärke på otillbörligt sätt, har vi alla ansvar för att skydda vårt varumärkes värde. Om följande riktlinjer följs kommer vårt företags varumärke behålla sin starka ställning på marknaden i dag, i morgon och lång tid framöver.

Vårt företag har ett stort antal registrerade och oregistrerade varumärken. även om varumärket Jacuzzi® är företagets mest kända så använder vi ett antal andra varumärken i samband med försäljning av produkter. Dessutom inför företaget emellanåt nya varumärken, exempelvis när nya produktlinjer utvecklas och lanseras. Med andra ord förändras företagets varumärkesportfölj över tid.

Vad är ett varumärke?

Varumärken kan vara ord, namn, grafiska framställningar, design, symboler, föremål, reklamfraser och även dofter och ljud som används för att identifiera produkter eller tjänster samt särskilja dem från produkter och tjänster som säljs av andra företag. Tack vare varumärkena vet konsumenterna att de köper produkter eller tjänster från ett specifikt företag.

Korrekt användning av varumärken

För en korrekt användning av varumärken finns en handfull grundläggande regler som är enkla att tillämpa. De generella regler som anges nedan ska alltid följas när företagets varumärke används så att dess värde skyddas och bevaras.

A. Varumärken är adjektiv

Varumärken är adjektiv som syftar till att särskilja ett specifikt företag, eller ett antal lierade företag, varifrån en produkt kommer.

Exempel: Hela sortimentet av Jacuzzi® bubbelbad finns här.

B. Varumärken får inte användas fristående från ett generiskt produktnamn som är kopplat till det

Varumärken får inte användas fristående från ett generiskt produktnamn som är kopplat till det. Om ett varumärke används utan ett generiskt produktnamn skulle det felaktigt kunna tolkas som att varumärket är namnet på produkten eller tjänsten i fråga. Varumärket Jacuzzi® ska därför alltid användas tillsammans med det korrekta generiska produktnamnet.

Fel: Vi vet att du kommer att ha glädje av din jacuzzi®.
Rätt: Vi vet att du kommer att ha glädje av ditt Jacuzzi® spabad.
Rätt: Jacuzzi® spabad är till glädje för människor i alla åldrar.

En bra tumregel är att mentalt infoga ordet "varumärke" intill varumärkesordet för att se om meningen blir betydelsefull. Om den blir det är varumärket korrekt använt som ett adjektiv.

Fel: Inget kan jämföras med en Jacuzzi® (varumärket).
Rätt: Inget kan jämföras med ett spabad från (varumärket) Jacuzzi®.

C. Hur man refererar till fler än en varumärkesprodukt

Eftersom ett varumärke gäller en viss sorts produkt och inte själva produkten ska varumärken aldrig stå i pluralform. Om ett varumärke står i pluralform kan det tolkas som att det är ett produktnamn och inte ett varumärke. Det korrekta sättet att beskriva varumärkesprodukter i plural är att använda produktnamnets pluralform.

Fel: En ny leverans av Jacuzzi®:er kommer denna vecka.
Rätt: En ny leverans av Jacuzzi® spabad kommer denna vecka.

D. Varumärken ska inte användas som verb

Eftersom varumärken är adjektiv får de aldrig användas som verb för att beskriva en aktivitet. En person kan bada, duscha eller koppla av, men inte syssla med "Jacuzzi®". Använd i stället ett lämpligt verb, som bada eller koppla av, för att beskriva en aktivitet som är lämplig för en Jacuzzi® -produkt.

Fel: Koppla bort problemen genom att Jacuzzi®.
Rätt: Lös upp spänningarna genom att koppla av i ett Jacuzzi® spabad.

E. Varumärken ska inte stå i possessiv form

Substantiv kan stå i possessiv form. Man kan exempelvis säga "jag tycker om det här spabadets färg". Eftersom ett varumärke beskriver produktens ursprung snarare än själva produkten ska varumärket inte stå i possessiv form. Det är istället det generiska produktnamnet som ska stå i possessiv form.

Fel: Ett exempel på denna Jacuzzi®:s standardfunktioner är att botten har ett halkskydd.
Fel: Jacuzzi®:ns innovativa stil är elegant men ändå funktionell.
Rätt: Ett exempel på detta Jacuzzi® bubbelbads standardfunktioner är att botten har ett halkskydd.
Rätt: Jacuzzi® spabadets design är elegant men ändå funktionell.

Hur kan jag förhindra att varumärket Jacuzzi® missbrukas?

 • Följ dessa riktlinjer.
 • Rapportera alla överträdelser eller skicka, om du har frågor, e-post till: trademarks@jacuzzi.com
 • När en överträdelse gällande varumärken rapporteras ska så mycket som möjligt av nedanstående information anges:
  • Typ av inrättning (hotell, anläggning).
  • Anläggningens adress (ange som minimum stad och land).
  • Datum för observationen.
  • Om det gäller tidskrifter, kataloger eller andra publikationer (inklusive filmer, tv-program och radio) ska namnet på publikationen, tv-programmet, filmen eller radioreklamen anges, liksom ungefärligt sändningsdatum.

Vi uppskattar din hjälp.