Välbefinnande

wellness header
Dela detta  

Välbefinnande uppnås när ett antal olika faktorer ingår i ens livsstil, varav dessa är grundläggande: sinnesro, rätt kost, lämplig fysisk aktivitet. även vatten har betydelse här. Vattnets primära användningsområden (att drickas och användas för hygien) är faktiskt inte de enda. Vatten används även för spabehandlingar, hydroterapi och thalassoterapi, vilket är lämpliga behandlingar för både kropp och själ, gåvor från naturen som människan har utnyttjat i alla tider, på alla platser och i alla kulturer. Man får inte glömma att spabehandlingar, hydroterapi och thalassoterapi, på många olika sätt, inte bara är den äldsta västerländska behandlingsmetoden utan även något som ännu i dag används för att effektivt bota den moderna människans åkommor.

Spabehandlingar utnyttjar den terapeutiska kraften i varmt eller kallt mineralvatten som naturligt tränger upp till markytan. Vatten kan drickas, användas för bad, inhalering, duschande eller lerbad. Dessutom kan man dra nytta av de helande egenskaper naturligt mineralvatten har.

Välbefinnande I hydroterapi används duschar och bad, för hela eller delar av kroppen, för att värma upp eller kyla ner samt varma eller kalla inpackningar och tvättsvampsbehandlingar. Spavatten kan användas, men det är inte nödvändigt: faktum är att vattnets egenskaper inte är lika viktiga som temperaturen. Syftet är att väcka de naturliga mekanismerna så att kroppen kan läka av sig själv med hjälp av de termiska kontraster som varmt och kallt vatten skapar. Ibland blandas vattnet med andra substanser, som lera, linfrön eller hö.

I thalassoterapi används å andra sidan hälsobefrämjande ämnen från marina miljöer, dvs. sol eller havsbad, sandterapi, lerbad, alginpackningar och naturlig spray innehållande jod som skapas av vågornas och/eller luftens rörelser. Detta är helt naturliga behandlingar som erbjuds vid spaanläggningar eller thelassoterapicenter.

"Det är vattnet som botar", menade abboten Sebastian Kneipp under den senare hälften av 1800-talet, och lade grunden till den moderna hydroterapin, en behandlingsmetod baserad på vattnets olika användningsområden – varm eller kall dusch av hela eller delar av kroppen, ångbad, tvättsvampsbad, barfotapromenader (i speciella badkar, hav eller vattendrag). Detta är de vanligaste hydroterapiformerna, kända sedan forntiden. Termisk stimulans är som sagt hydroterapins viktigaste princip: efter den första reaktionen, som sker i huden, följer den andra som når in i kroppens mjukvävnader, som är kopplade till huden via nervbanorna.

Genom att stimulera blodet på ett speciellt ställe går det att behandla delar av kroppen så att balans uppstår.

Kneipp visste hur man skulle kombinera hydroterapi med medicinalväxter för att göra dekokter (för invärtes bruk) eller tillsatser för bad eller inpackningar (utvärtes), och därigenom åstadkomma effektiva behandlingar. Det är en naturlig behandling som stimulerar den helande förmåga som alla människor redan besitter. När den helande förmågan aktiveras återställs hälsan.